INTERNASJONALT
KONTAKT
FOTBALL365 PÅ FACEBOOK
SPILLERPROFILEN
DAGENS KAMPER
AVSTEMNING
Hvis du kunne velge - hvilken liga ville du sett mest av på TV?
Norsk
Spansk
Tysk
Engelsk
Nederlandsk
Fransk
Italiensk
Svensk
Ingen, jeg liker variasjon av fotball fra de beste nasjonene


Taperen i barnefotballen?
skrevet av Espen Kirknes, spillerutvikler Vestfold Fotballkrets

På slutten av 80-tallet trente jeg et miniputtlag på Sporty. Geografisk ligger klubben midt mellom Larvik og Sandefjord. På fotballkartet er den knapt synlig. Men det var her jeg trente mitt første lag. Et lag sammensatt av barn med forskjellig bakgrunn og motivasjon for å spille fotball.

Tre av dem kunne vært fra ungdomsavdelingen til Liverpool. Spillere med ambisjoner om å nå lengst mulig med fotball. Andre kom en sykkeltur unna banen, med ambisjoner om å leke med ball. Resten hadde egentlig andre interesser de brydde seg mer om, men var med fordi vennene og venninene var der.

Det var sånn jeg opplevde forskjellene.

Det var et spenn når det gjaldt innstilling og ferdigheter hos spillerne på Sporty, som fikk meg til å føle at jeg måtte være trener for Liverpool G9 og Sporty G9 på en gang.

Satt på spissen.

Og når du legger til at det aller viktigste i barnefotballen er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Da blir konklusjonen:

Det er ikke lett!

Samme følelse sitter kanskje dagens ledere i barnefotballen med. Noen mener kanskje at "alt var bedre før". Barnefotball blir ofte diskutert. Spesielt når det går dårlig med A-landslaget og norsk klubbfotball på toppnivå. Som nå.

Elitetenking, innføring av tabeller, og nye retningslinjer blir nevnt.


Jeg har lest barneidrettsbestemmelsene til Norges Idrettsforbund, barnas rettigheter, barnefotballens verdigrunnlag og retningslinjer for barnefotball. Likeverd er sentralt. Det er vanskelig ikke å være enig i det som står skrevet.

Det første som slår meg er ikke om retningslinjene er en begrensning for utvikling av unge spillere, men:

Utnytter vi mulighetene for utvikling i barnefotballen godt nok når det gjelder å utvikle fremtidens spillere? Bruker vi virkemidlene som fremmer utvikling godt nok? Hvilke virkemidler finnes?

Jeg tror det er bred enighet om at topping ikke skal forekomme i barnefotballen. Men kanskje er topping så uglesett at differensiering i barnefotballen har blitt taperen? Fordi de ofte blir forvekslet. Akkurat som likhet og likeverd. Konsekvensen er at myten om at alt skal være likt i barnefotballen fortsatt lever, fordi likhet er motvekten til topping. Begge deler blir like feil, spør du meg.

Differensiering er egentlig forskjellsbehandling av spillere – men i positiv forstand. Når spillerne i Vestfold blir 13 år velger mange store klubber å sette sammen grupper og lag gradert etter ferdigheter og holdninger.

Hvorfor gjør vi ikke det i barnefotballen oftere og mer systematisk?

Et av poengene hentet fra barns rettigheter er: ”Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.”

Det er med andre ord mulig. Det er ikke topping. Det er ikke ”elite”-tenking. Det er differensiering. Du setter sammen spillere med utgangspunkt i ferdigheter og holdninger hvor alle er like mye verdt. Årgangstrening sikrer at venner trener sammen. God differensiering er gjensidig avhengig av klubborganisering og den gode treneren på feltet.

Spørsmålet er om vi ønsker en ny retning? Har vi god nok kompetanse om differensiering og er villig til å ta det oftere i bruk? Er toppfotballen opptatt av barnefotball? Finner vi gode eksempler på "best pratice" der?

Topping er å sette sammen spillere med utgangpunkt i ferdigheter og la de beste spille hele tiden. Topping baseres på noe annet enn likeverd og er noe vi ikke ønsker skal tas i bruk.

Vi ønsker at barn skal mestre spillet bedre. Mestring krever tilpassede utfordringer som igjen krever at aktiviteten bør differensieres – også i barnefotballen.

De som ønsker kan fortsatt rope opp om tabeller og elitetenking. For meg handler barnefotball om kvalitet og kompetanse. Først da tror jeg det fortsatt er mulig med god barnefotball for alle.

Når det gjelder spillerne på Sporty, som jeg åpnet med. Resultatet ble: En spiller i Tippeligaen og mange fornuftige mennesker med gode verdier.

Vi skal ta med oss det også.
Loading the player...
Administrasjon
Logg inn